Estee Lauder 雅詩蘭黛 高清純色魅惑啞緻唇膏 #420 3.5g
Estee Lauder 雅詩蘭黛 高清純色魅惑啞緻唇膏 #420 3.5g
Estee Lauder 雅詩蘭黛 高清純色魅惑啞緻唇膏 #420 3.5g
Estee Lauder 雅詩蘭黛 高清純色魅惑啞緻唇膏 #420 3.5g
Estee Lauder 雅詩蘭黛 高清純色魅惑啞緻唇膏 #420 3.5g
Estee Lauder 雅詩蘭黛 高清純色魅惑啞緻唇膏 #420 3.5g
Estee Lauder 雅詩蘭黛 高清純色魅惑啞緻唇膏 #420 3.5g
  • 將圖片載入圖庫檢視器 Estee Lauder 雅詩蘭黛 高清純色魅惑啞緻唇膏 #420 3.5g
  • 將圖片載入圖庫檢視器 Estee Lauder 雅詩蘭黛 高清純色魅惑啞緻唇膏 #420 3.5g
  • 將圖片載入圖庫檢視器 Estee Lauder 雅詩蘭黛 高清純色魅惑啞緻唇膏 #420 3.5g
  • 將圖片載入圖庫檢視器 Estee Lauder 雅詩蘭黛 高清純色魅惑啞緻唇膏 #420 3.5g
  • 將圖片載入圖庫檢視器 Estee Lauder 雅詩蘭黛 高清純色魅惑啞緻唇膏 #420 3.5g
  • 將圖片載入圖庫檢視器 Estee Lauder 雅詩蘭黛 高清純色魅惑啞緻唇膏 #420 3.5g
  • 將圖片載入圖庫檢視器 Estee Lauder 雅詩蘭黛 高清純色魅惑啞緻唇膏 #420 3.5g

Estee Lauder 雅詩蘭黛 高清純色魅惑啞緻唇膏 #420 3.5g

廠商
Estee Lauder 雅詩蘭黛
原價
$187.00
$187.00
原價
$319.00
售罄
單價
每 

帶來Sheer Matte啞緻水潤 及Metallic Matte啞緻柔滑兩種非凡的啞緻妝效;而絲滑透薄的妝效,更徹底打破啞緻唇膏予人「乾、甩、沈」根深柢固的印象。